مطهری گزک دست دیگران ندهد٬اگر گفتن٬حق است؛جا،شیوه و آثار گفتن هم حق است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ندیمی با بیان اینکه علی مطهری بهتر است گزک دست دیگران ندهد٬ اگر گفتن٬ حق است؛ جا، شیوه و آثار گفتن هم حق است و ایشان اگر قبلا این حرف‌ها را نزده بود می‌گفتیم که الان جدید حرف زد و می‌خواهد یک سری صحبت‌ها را بکند اما این طور نبود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا برخی عکس‌العمل‌ها در جامعه ممکن است بازتاب خوبی نداشته باشد ما در شرایطی نیستیم که کشور را به قول رهبرمان دو دسته کنیم و کاری کنیم که تفرقه ایجاد شود.

nadimi9256 (9)عضو فراکسیون اصولگران رهروان ولایت تاکید کرد: همه می‌دانند آقای مطهری چه مواضعی در این موارد دارد. موضوع حصر موضوعی جدید و حرف جدیدی از طرف ایشان نیست٬ اما آثارش برای ما و مجلس خوب نبود زیرا عده‌ای عکس‌العمل نشان دادند و این عکس‌العمل در جامعه ممکن است بازتاب خوبی نداشته باشد.

ایرج ندیمی در خصوص جو متشنج پیش آمده در حین نطق میان دستور علی مطهری و صحبت‌های وی در مورد حوادث ۸۸ گفت: مسئله این است که آقای مطهری در مورد فتنه در رسانه‌ها و مطبوعات حرف‌هایشان را زده‌اند٬ بنابراین بهتر بود که پیامدهای تکرار دوباره این حرف‌ها را در نظر می‌گرفت.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: صحبت‌های مطهری در مجلس طبیعی بود که به و اکنش جمعی می‌انجامید در هر صورت باید قبول کنیم که همه با ایشان هم نظر نیستند و اصرار ایشان بر مواضعی که قبلا بیان شده مواضعی جدیدی را مترصد نمی‌کند.

وی افزود: به نظر من صحبت‌های ایشان طرح موضوع جدیدی نبود بلکه تنها باعث شده است تا مباحث عکس‌العملی ایجاد شود و خود ایشان دچار هزینه‌های فکری و ذهنی شد و همچنین اتفاق‌هایی که نباید صورت می‌گرفت، ‌انجام بگیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: به هر حال نباید اتفاقی بیفتد که به ضرر منافع ملی باشد زیرا هر کدام از ما جایگاه قانونی داریم و در آن جایگاه باید حرف بزنیم و نماینده باید در نظر داشته باشد که تنها راه پیگیری مطالب، تریبون نیست.

ندیمی خاطر نشان کرد: دکتر مطهری بهتر است مخاطب خود را در نظر بگیرد و بداند بیان نظرات ایشان برای مخاطبش چه تعریفی دارد و همچنین در چه فضا و شرایطی قرار دارد. زیرا وی به علاوه بر اینکه دوستانی دارد بالطبع دشمنانی نیز خواهد داشت.

وی با بیان اینکه علی مطهری بهتر است گزک دست دیگران ندهد٬ اگر گفتن٬ حق است؛ جا، شیوه و آثار گفتن هم حق است و ایشان اگر قبلا این حرف‌ها را نزده بود می‌گفتیم که الان جدید حرف زد و می‌خواهد یک سری صحبت‌ها را بکند اما این طور نبود.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس اذعان داشت: همه می‌دانند آقای مطهری چه مواضعی دراین موارد دارد موضوع حصر موضوعی جدید و حرف جدیدی از طرف ایشان نیست٬ اما آثارش برای ما و مجلس خوب نبود زیرا عده‌ای عکس‌العمل نشان دادند و این عکس‌العمل در جامعه ممکن است بازتاب خوبی نداشته باشد ما در شرایطی نیستیم که کشور را به قول رهبرمان دو دسته کنیم و کاری کنیم که تفرقه ایجاد شود.
/ایلنا

Share