مثال جالب پاپ فرانسیس در توجیه لزوم احترام به ادیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان می‌گوید که آزادی بیان مطلق نیست به ویژه اگر موجب توهین و یا تمسخر اعتقادات دیگران باشد. پاپ فرانسیس روز پنج شنبه ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) در جریان سفر به فیلیپین و در مصاحبه‌ای با خبرنگاران در هواپیما، با اشاره به حملات پاریس گفت […]

A girl embraces Pope Francis after a welcoming ceremony at the Malacanang Palace in Manilaبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان می‌گوید که آزادی بیان مطلق نیست به ویژه اگر موجب توهین و یا تمسخر اعتقادات دیگران باشد. پاپ فرانسیس روز پنج شنبه ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) در جریان سفر به فیلیپین و در مصاحبه‌ای با خبرنگاران در هواپیما، با اشاره به حملات پاریس گفت آزادی بیان نه تنها حق بنیادی بشر است بلکه انسان وظیفه دارد با بیان افکار خود به خیر جامعه و عموم کمک کند.
پاپ به عنوان مثال با اشاره به یکی از همراهانش که در کنارش ایستاده بود گفت: «مثلا اگر دوست خوب من دکتر گاسپاری، به مادرم دشنام بدهد از من یک مشت خواهد خورد».پاپ به شوخی مشتش را به سوی او برد و گفت: «این طبیعی است. نمی‌توان دیگران را تحریک کرد. نمی‌توان به اعتقادات دیگران توهین کرد. نمی‌توان اعتقادات دیگران را مسخره کرد».
او در مورد حمله شارلی ابدو افزود: چنین جنایت هولناکی به نام خدا نمی‌تواند قابل توجیه باشد و آن را «انحراف» توصیف کرد. با این حال پاپ فرانسیس گفت این نوعی واکنش قابل انتظار بود.او در جواب یک خبرنگار فرانسوی در باره رابطه آزادی بیان و آزادی مذهب گفت: «بسیاری به طور کلی به مذاهب و یا مذهب دیگران توهین می‌کنند. آن‌ها تحریک کنندگان هستند. بر سر آن‌ها‌‌ همان می‌آید که ممکن است به سر دکتر گاسپاری بیاید، البته اگر به مادر من دشنام بدهد. محدودیت‌هایی وجود دارد»
/تابناک

Share