قرار کفالت دو میلیارد تومانی مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا قرار کفالت «سعید مرتضوی» مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به وثیقه تبدیل شد.«علیرضا دقیقی» وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با دستور شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دو میلیارد تومانی مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا قرار کفالت «سعید مرتضوی» مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به وثیقه تبدیل شد.

mortazavi«علیرضا دقیقی» وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با دستور شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دو میلیارد تومانی مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شد.

او از میزان قرار وثیقه صادر شده برای مدیرعامل پیشین تامین اجتماعی در این پرونده اظهار بی اطلاعی کرد.

پیشتر نیز برای مرتضوی در پرونده شکایت یکی از اولیای دم کشته شدگان حادثه کهریزک قرار وثیقه سه میلیارد تومانی صادر شده بود.

سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، آخرین مرتبه ششم دی ماه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافت.
/ایرنا

Share