غیرت ما دراین است که با اتکال به الطاف الهی زنجیرهای تحریم،فقر و فساد را پاره کنیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آشنا اظهارداشت: از مسیر افراط یا تفریط ، خود کم بینی یا خود بزرگ بینی ،دست کم گرفتن خود یا دست بالا گرفتن دیگران ، تغافل از دشمنان یا تنازع با دوستان، آرمان ستیزی یا منفعت گریزی، عقب نشینی از سر ترس یا پیشروی از سر جهل، نمی توان به مقصد رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا«حسام الدین آشنا» در یادداشتی در یکی از شبکه های مجازی با بیان این که ملت بزرگ و بزرگوار ایران با ولایت پیمان بسته تا تحقق آرمان های بلند نبوت از پای ننشیند، افزود: ما راه پر فراز و نشیبی را در سه دهه گذشته طی کرده ایم تا فضیلت های اخلاقی و اجتماعی را در صدر اولویت های ملی قرار دهیم اما به رغم کسب توفیقات فراوان، راه درازی در پیش داریم.

ashenaمشاور فرهنگی رییس جمهوری تاکید کرد: ما باید با اصرار بر مقصد که همان حیات طیبه است، مسیرمان را دائما اصلاح کنیم؛ اگر برای رسیدن به هدف همواره تصحیح مسیر را در نظر داشته باشیم این نشان وفاداری به مقصد و هوشمندی در مسیر است.

آشنا اظهارداشت: از مسیر افراط یا تفریط ، خود کم بینی یا خود بزرگ بینی ،دست کم گرفتن خود یا دست بالا گرفتن دیگران ، تغافل از دشمنان یا تنازع با دوستان، آرمان ستیزی یا منفعت گریزی، عقب نشینی از سر ترس یا پیشروی از سر جهل، نمی توان به مقصد رسید.دیارمیرزا

وی با بیان این که همه می دانیم که دشمن هرگز از خباثت و خصومت دست برنمی دارد، پس نه به او اعتماد و نه از او غفلت می کنیم، گفت: با دشمن شناسی ، زمان آگاهی، آمادگی و حتی اقدامات پیش دستانه فرصت پیگیری مقاصد را از دشمنان می گیریم و امیدهای واهی آنان را نا امید می کنیم.

رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: غیرت ما در این است که با اتکال به الطاف الهی، توسل به ارواح ربانی و تکیه بر تدابیر مقام معظم رهبری، امید به همت و حمایت همه جانبه مردم، زنجیرهای تحریم، رکود، فقر و فساد را پاره کنیم و به استقبال تعامل، رونق، رفاه و پاکدستی برویم.
/ایرنا

Share