عکاسی خانم دیپلمات از هاشمی رفسنجانی

در حاشیه دیدار سفیر روسیه با آیت الله هاشمی رفسنجانی

در حاشیه دیدار سفیر روسیه با آیت الله هاشمی رفسنجانی
۲۶۲۰۹_۱۸۱ ۲۶۲۱۰_۸۱۷

Share