طرح جدید ایران‌ چک ۵۰ هزار تومانی +عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجید صنیعی با اشاره به اینکه طرح جدید ایران چک ۵۰ هزار تومانی که در اواخر شهریورماه و در هفته دولت رونمایی شد در دست چاپ قرار دارد اظهار کرد: این اسکناس از نظر ابعاد کوچکتر و از لحاظ طرح نیز متفاوت از نوع فعلی است. وی درباره زمان […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجید صنیعی با اشاره به اینکه طرح جدید ایران چک ۵۰ هزار تومانی که در اواخر شهریورماه و در هفته دولت رونمایی شد در دست چاپ قرار دارد اظهار کرد: این اسکناس از نظر ابعاد کوچکتر و از لحاظ طرح نیز متفاوت از نوع فعلی است.

وی درباره زمان ورود ایران چک‌های ۵۰ هزار تومانی طرح جدید به بازار گفت: ایران چک های طرح فعلی را موجود داریم؛ بنابراین تا زمانی که در جریان بوده و موجودی ما به حدی است که بتوان جایگزین کهنه هایی که امحا و از رده خارج می شوند قرار گیرد، نیازی به انتشار طرح جدید نیست.

به گفته صنیعی زمانی ایران چک ۵۰ هزار تومانی طرح جدید به چرخه پولی کشور وارد می شود که هیچ اثری از ایران چک های قدیمی در خزانه بانک مرکزی باقی نمانده باشد و بانکها اعلام نیاز کنند، به آنها ایران چک جدید ارائه می شود.

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک، همچنین با اشاره به میزان ایران چکها در ترکیب پولی کشور بیان کرد: ایران چک ۵۰ هزار تومانی و تا حدی ۱۰۰ هزار تومانی حدود چهار تا پنج درصد تعداد و حدود ۵۰ درصد ریالی را در ترکیب پولی تشکیل می دهد.

وی یادآور شد: تقریبا هشت میلیارد قطعه اسکناس در جریان در کشور وجود دارد و سرانه اسکناس به حدود ۱۰۰ عدد می رسد در عین حال که در سال حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون قطعه ایران چک امحا می شود.

۱۴۷۵۲۱_۱۵۴

صنیعی این را هم گفت که بیشترین اسکناسی که در حال حاضر نزد مردم کاربری دارد ۱۰ هزار تومانی و ۵۰۰۰ تومانی است که به همین علت خیلی زود کهنه و امحا می شوند، اما بیشترین نیاز روی ایران چک ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی است.
/ایسنا

Share