ضریح جدید امامین عسکریین(ع) +تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کار ساخت ضریح امامین عسکریین(ع) از سال ۱۳۸۹ در قم آغاز شد و اسفند ما سال ۹۲ به پایان رسید و آماده انتقال به سامرا است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کار ساخت ضریح امامین عسکریین(ع) از سال ۱۳۸۹ در قم آغاز شد و اسفند ما سال ۹۲ به پایان رسید و آماده انتقال به سامرا است.

Share