شناسایی کم درآمدها به جای حذف پردرآمدها ملاک دولت برای پرداخت یارانه قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بررسی برای شناسایی دهک‌های کم درآمد انجام شده و این افراد دهک بندی شده‌اند گفت: ملاک دولت در پرداخت یارانه بر مبنای شناسایی دهک‌های پائین جامعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بررسی برای شناسایی دهک‌های کم درآمد انجام شده و این افراد دهک بندی شده‌اند گفت: ملاک دولت در پرداخت یارانه بر مبنای شناسایی دهک‌های پائین جامعه است.

rabieiعلی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه برای اولین بار اولین بارسال آینده سهم اشتغال را از محل هدفمندی یارانه‌ها در بودجه دریافت خواهیم کرد، گفت: طی مدتی که طرح هدفمندی اجرا می‌شد تاکنون سهم اشتغال پرداخت نشده بود. امسال این امر می‌تواند با اختصاص بودجه مشخص شده گام موثری در حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی است.

 وی درباره شناسایی دهک‌های درآمدی برای دریافت یارانه گفت: در حال انجام این کار هستیم و قبل از اعلام کامل دهک‌های درآمدی باید آسیب‌های این کار انجام شود. فشار دولت برای شناسایی دهک‌های پائین جامعه است و در حال حاضرکم درآمدها دهک بندی شده اند.

 ربیعی با بیان اینکه معیار دولت برای پرداخت یارانه واریز به دهک‌های درآمدی پایین است گفت: در حال بررسی برای شناسایی افراد در دهک های پایین هستیم. دولت قصد دارد یارانه افراد کم درآمد را پرداخت کند.

وی درباره وضعیت اشتغال گفت: خروج از رکود در دراز مدت مشخص می‌شود. در حال حاضر برای رسیدن به وضعیت مطلوب در اشتغال باید سالیانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کنیم. البته خروج از رکود نیازمند زمان است. امروزه با رشد ۴ درصدی توانستیم بخشی از رکود را بهبود بخشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کاهش تورم به معنی ارزانی نیست، گفت: اگر می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده است به این معنی است به طور مثال اگر ارزش پول ۴۰ درصد کاهش یافته بود، با کاهش تورم این ۴۰ درصد به ۲۰ درصد رسیده است، یعنی وضعیت اقتصادی مردم بهبود یافته است.

ربیعی با اشاره به اینکه دو عامل در تحقق رشد اقتصادی موثر بود، افزود: از بین بردن بی‌نظمی‌های اقتصادی و برقراری نظم در سیستم‌های مختلف و ارتقای سطح امید مردم برای زندگی دو عامل احیاکننده رشد اقتصادی بود.

وی با تأکید براینکه بیش از ۹۰ درصد مشاغل در بنگاه‌های کوچک است، اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک به سرعت آسیب می‌بینند و در درازمدت آسیب‌شان ترمیم می‌شود. مهمترین اقدامی که طی مدت گذشته توانستیم انجام دهیم جلوگیری از ریزش ۲۴۰ هزار شغل در واحدهای کوچک بود.

ربیعی از طراحی تشکیل بانک توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: برای اینکه بنگاههای کوچک و متوسط مورد حمایت قرار گیرند تا از قید و بندهای مرسوم در سیستم بانکی رها شوند بانک توسعه شرکتهای کوچک و متوسط تشکیل می شود .
/تسنیم

Share