شب برفی رشت و کارتن خوابی در پارک+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بارش نخستین برف زمستانی که از بامداد امروز در رشت آغاز شده اگرچه برای بسیاری از شهرندان شادی بخش است اما همین برف غم بزرگی بر دل برخی افراد می نشاند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بارش نخستین برف زمستانی که از بامداد امروز در رشت آغاز شده اگرچه برای بسیاری از شهرندان شادی بخش است اما همین برف غم بزرگی بر دل برخی افراد می نشاند.
۷۴۹۱۱۸

Share