سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی گیلان مورد بازرسی قرار می گیرند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روابط عمومی بازرسی کل گیلان اعلام کرد : براساس برنامه تعریف شده در بازرسی های سال ۱۳۹۳ و به منظور تقویت نظارتها ، هیأتی از کارشناسان و بازرسان بازرسی کل گیلان ضمن استقرار در جهادکشاورزی شهرستان رشت و اداره کل دامپزشکی گیلان بر نحوه عملکرد این سازمان نظارت و بازرسی می نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روابط عمومی بازرسی کل گیلان اعلام کرد : براساس برنامه تعریف شده در بازرسی های سال ۱۳۹۳ و به منظور تقویت نظارتها ، هیأتی از کارشناسان و بازرسان بازرسی کل گیلان ضمن استقرار در جهادکشاورزی شهرستان رشت و اداره کل دامپزشکی گیلان بر نحوه عملکرد این سازمان نظارت و بازرسی می نمایند.

سازمان جهادکشاورزی استان زیر ذره بین بازرسان بازرسی گیلان
bazresi2محور این بازرسی ها حول موضوعاتی از قبیل بررسی نحوه نظارت عوامل نظارتی بر طرح های واگذار شده ، بررسی اقدامات به عمل آمده توسط عوامل نظارتی ، بررسی آرای صادره توسط مراجع قضایی و نحوه اجرای آن و … خواهد بود.دیارمیرزا
شهروندان محترم گیلانی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی می توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف و یا سوءجریان مراتب را تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ به دفتر هیأت واقع در رشت – میدان گیل – روبروی بیمارستان رسول اکرم (ص) – جهاد کشاورزی شهرستان رشت و یا از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات به آدرس اینترنتیShekayat.bazrasi.ir و یا با استفاده از تلفن گویای ۱۳۶ منعکس نمایند.

اداره کل دامپزشکی استان گیلان مورد بازرسی قرار می گیرد

کارشناسان و بازرسان بازرسی کل گیلان ضمن استقرار در اداره کل دامپزشکی گیلان بر نحوه عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستان رشت نظارت و بازرسی می نمایند.
این بازرسی ها برموضوعاتی از قبیل بررسی نحوه شناسائی واحدهای تولید ، تهیه و عرضه فرآورده های خام دامی در سطح شهرستان رشت ، بررسی برنامه ها و اقدامات به عمل آمده به منظور نظارت بر واحدهای تولید ، تهیه و عرضه فرآورده های خام دامی و بررسی نحوه برخورد با واحدهای متخلف از طریق مراجع ذی ربط و نتایج حاصل از آن و … متمرکز خواهد شد.
در پایان متذکر می شود که شهروندان محترم گیلانی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی می توانند تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ گزارشات خود را به صورت حضوری به دفتر هیأت واقع در رشت – چهار راه پورسینا – روبروی بیمارستان ولایت و یا از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات به آدرس اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir و یا با استفاده از تلفن گویای ۱۳۶ منعکس نمایند.

Share