روزنامه مردم امروز توقیف شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه مردم امروز با دستور مقام قضایی توقیف شد. تسنیم نوشت:براساس اطلاعات به دست امده نامه دستور توقیف روزنامه مردم امروز به وزارت ارشاد ارائه شده تا به اجرا درآید. محمد قوچانی اظهار داشت: این روزنامه به دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای شارلی‌ابدو توقیف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه مردم امروز با دستور مقام قضایی توقیف شد.

تسنیم نوشت:براساس اطلاعات به دست امده نامه دستور توقیف روزنامه مردم امروز به وزارت ارشاد ارائه شده تا به اجرا درآید.

محمد قوچانی اظهار داشت: این روزنامه به دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای شارلی‌ابدو توقیف شد.

تیتری که باعث توقیف مردم امروز شد

تیتری که باعث توقیف مردم امروز شد

Share