رشد ۵.۵ درصدی صدور مجوز سقط جنین در گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرکل پزشکی قانونی گیلان گفت: در۹ ماهه سال جاری ۱۷۴ نفر برای دریافت مجوز سقط جنین درمانی به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.فریبرزآیتی فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد ۹۶ نفر شرایط دریافت مجوز سقط جنین درمانی را داشته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرکل پزشکی قانونی گیلان گفت: در۹ ماهه سال جاری ۱۷۴ نفر برای دریافت مجوز سقط جنین درمانی به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.فریبرزآیتی فیروزآبادی افزود: از این تعداد ۹۶ نفر شرایط دریافت مجوز سقط جنین درمانی را داشته اند.

۷۳۶۲۳۰وی همچنین اظهارداشت: امسال نسبت به سال گذشته ۱.۲ درصد در مراجعان کل و  ۵.۵ درصد در صدور مجوز سقط جنین درمانی رشد را نشان می دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان گفت: متقاضیان سقط  جنین درمانی تا پیش از چهار ماهگی می توانند با ارائه مدارک لازم به مراکز پزشکی قانونی مراجعه و نسبت به دریافت مجوز سقط اقدام کنند.

وی افزود: سن جنین یکی از نکات ضروری برای بررسی تقاضای سقط درمانی در مراکز پزشکی قانونی است به این نحو که اگر سن جنین از ۱۸ هفته بیشتر باشد و یا بر اساس سونوگرافی بیش از چهار ماه از زمان لقاح گذشته باشد به هیچ وجه برای فرد متقاضی مجوز سقط صادر نخواهد شد.

آیتی فیروزآبادی ادامه داد:  وجود خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری از آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی که در صورت وجود هر یک از آنها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آینکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.
/مهر

Share