دستگیری پزشک قلابی در بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا !!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فردی که چند روز در لباس پزشک در بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا رفت و آمد داشت، دستگیر شد.

بیمارستان امام خمینی itledبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فردی که چند روز در لباس پزشک در بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا رفت و آمد داشت، دستگیر شد.

بر اساس گزارشات مردمی، با خبر شدیم فردی که چند روزی در بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا رفت و آمد داشت و در چندین بخش به سرکشی از بیماران می پرداخت، توسط نیروی انتظامی دستگیر و سپس راهی زندان شد.

لازم به ذکر است، این پزشک تقلبی چند روزی در بیمارستان رفت و آمد کرد و سرانجام پس از بروز رفتارهای مشکوک از خود توسط یکی از پرسنل خدماتی شناسایی و پس از تماس با ۱۱۰، پلیس در بیمارستان حاضر شده و این فرد را دستگیر می کند.
/صومعه‌سرانیوز

Share