دستور رئیس جمهوری برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس جمهوری، مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ساختار جدید را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس جمهوری، مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ساختار جدید را ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است اقدامات لازم از جمله تهیه و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را به عمل آورد تا تصویب ساختار جدید، ساختار مورد عمل معتبر است.

دستور رئیس جمهوری برای احیای سازمان مدیریت با ساختار جدید به شرح ذیل است:

مصوبه شورای عالی اداری

Share