درخواست عجیب و تامل انگیز یک نماینده مجلس از کمیته امداد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گفته های مدیرکل روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) در بندرعباس دربرگیرنده موضوعی ویژه بود که توجه بسیار حاضران در نشست نقش روابط عمومی ها و رسانه ها در توسعه فرهنگ انفاق را در بندرعباس برانگیخت. مدیرکل روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) روز چهارشنبه در این […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گفته های مدیرکل روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) در بندرعباس دربرگیرنده موضوعی ویژه بود که توجه بسیار حاضران در نشست نقش روابط عمومی ها و رسانه ها در توسعه فرهنگ انفاق را در بندرعباس برانگیخت.

مدیرکل روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) روز چهارشنبه در این نشست گفت: متاسفانه گاهی افراد بی نیاز نیز می خواهند به هر گونه ممکن از خدمات و حمایت های کمیته امداد استفاده کنند.

به گفته عباس دارایی، «یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار داشته که پدرش حتما تحت پوشش کمیته امداد باشد و حتی خود حاضر نبود در حد کمک های ارائه شده توسط کمیته امداد مانند یک کیسه برنج یا دیگر موارد را در اختیار پدر خود قرار دهد.»/ایرنا

Share