درخشش مقاله ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت در همایش ملی شهرهای خلاق

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مقاله ستادتوسعه پایدار شهرداری رشتدر محور شهرهای خلاق ، بحران های شهری و بلایای طبیعی با عنوان(نقش تجهیزات شهری با تاکید بر مدیریت بحران شهری) جزو مقالات برتر نخستین همایش ملی شهرهای خلاق و توسعه پایدار قرار گرفت و در کتاب چکیده مقالات این همایش منتشر شد .  این […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مقاله ستادتوسعه پایدار شهرداری رشتدر محور شهرهای خلاق ، بحران های شهری و بلایای طبیعی با عنوان(نقش تجهیزات شهری با تاکید بر مدیریت بحران شهری) جزو مقالات برتر نخستین همایش ملی شهرهای خلاق و توسعه پایدار قرار گرفت و در کتاب چکیده مقالات این همایش منتشر شد .
۳ این مقاله از سوی فاطمه قدیمی ، رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت و سید علیرضا باکی هاشمی ، کارشناس این ستاد و با همکاری آقای فرهنگ علی آقازاده ارایه گردید .
درنخستین همایش ملی شهرهای خلاق و توسعه پایدار ضرورت بومی سازی خلاقیت در مدیریت شهری مبتنی برمولفه های هویتی ومحلی بررسی شد.
دبیر علمی همایش این همایش ملی با اشاره به ۲۰ مقاله برتر از ۱۰۰ مقاله رسیده به دبیرخانه همایش گفت:در این همایش هفت مقاله نیز به صورت سخنرانی ارائه شده است.
این همایش برای اولین بار در تاریخ ۵ دی توسط پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه در دانشگاه اصفهان با حضور رییس و کارشناسان این ستاد در شهر اصفهان برگزار گردید که با سخنرانی پروفسور ظهرابی ، دکتر محمودزاده و دکتر جمالی نژاد همراه بود .
دکتر ظهرابی شهرهای خلاق و بحران های شهری ، بلاهای طبیعی ، آینده پژوهی ، آلودگی هوا ، ترافیک، عملکرد شهرداری ها و انرژِی های پاک را از محورهای همایش بیان کرد وافزود: ارتقای دانش خلاقیت خود در حوزه مدیریت شهری،فهم خلاقانه ای نیز از شهر ،رشد شهری، حیات شهری وتفاوت شهرنشین وشهروندوضرورت پرداختن به مدیریت شهری خلاق از اهداف این همایش یک روزه بود.
فاطمه قدیمی ، رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشتنیز در این زمینه اظهار داشت : تبدیل دانش به دانایی و تغییر رویکرد شهرها از مدیریت سنتی به مدیریت نوین با تکیه بر مهارت های شهروندان و توجه به موضوع مشارکت شهروندی به صورت خلاق و نوآورانه از جمله مواردی است که مسیر رشد شهرها را تعیین می کند .
وی افزود : در این راستا ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت نیز با رویکرد دانایی محور مبنی بر دانش کاربردی هم در زمینه تولید علم و هم در زمینه استفاده از آن اقدام می نماید .
لازم به ذکر است که در این همایش پیام های وزیر راه وشهرسازی ،شهردار تهران ودبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام قرائت شد.
۲

Share