جدیدترین تصاویر از داخل سنجار

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «زعیم علی» فرمانده نیروی پیشمرگه در محورهای شرق و غرب دجله در جنگ با داعش اعلام کرد که تاکنون ۱۱ حمله بزرگ انجام شده و هم اکنون ۳۰ درصد سنجار (شنگال) در کنترل نیروهای پیشمرگه است. ما پیشروی چشمگیری داشته‌ایم و در حال آماده سازی برای آزادسازی […]

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «زعیم علی» فرمانده نیروی پیشمرگه در محورهای شرق و غرب دجله در جنگ با داعش اعلام کرد که تاکنون ۱۱ حمله بزرگ انجام شده و هم اکنون ۳۰ درصد سنجار (شنگال) در کنترل نیروهای پیشمرگه است. ما پیشروی چشمگیری داشته‌ایم و در حال آماده سازی برای آزادسازی کامل سنجار هستیم.

 

۱۳cbf7356949592c01b37d2e0d2f6b71

۲b332fb6325ecce6b20b5902d8d65adb

۴a131dbc5d4512944c14e40876354dfd

۵۴ba9b6ca366fdf4e13c7bb23c027e5c

۷۸۷f746274195fe2bacd04ae4b5ef60a

۶۹۲۷۷a70adfefab89fa94ed74a82efe4

dfbfa40a028fc5639f976e93f3f4cf46

e6e016eb0dbf679c0d9bc3f2691834a9

  f218654dd6199ef8dd196799d42f8726

Share