تغییر سرپرستان ۲ اداره‌ کل استانداری گیلان و پایان ماموریت چند معاون فرماندار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مشاور استاندار گیلان گفت: سرپرستان ۲ اداره‌کل استانداری گیلان که زیرمجموعه معاونت توسعه منابع انسانی و معاونت سیاسی، امنیتی هستند تغییر می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مشاور استاندار گیلان گفت: سرپرستان ۲ اداره‌کل استانداری گیلان که زیرمجموعه معاونت توسعه منابع انسانی و معاونت سیاسی، امنیتی هستند تغییر می‌کنند.

ostandariحسین داداشی با اشاره به تغییرات در سطوح مختلف مدیریتی استان گیلان اظهار داشت: تأکید استانداری رعایت قوانین در احراز پست‌های مسئولیتی است.

وی با بیان اینکه مشکل استخدامی و اداری عده محدودی از سرپرست‌های دستگاه‌های اجرایی گیلان رفع نشد، افزود: مدت سرپرستی دوره نخست برخی مدیران کل به پایان رسید و برای بار دوم نیز حکم سرپرستی به مدت شش ماه تمدید شد.

مشاور استاندار گیلان با بیان اینکه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی حتما باید دارای شرایط استخدام رسمی باشند، گفت: مأموریت تعداد محدوی از مسئولان در سطح معاون فرماندار نیز به پایان رسیده است و باید در مورد آنان تصمیم‌گیری شود.

داداشی با تأکید بر اینکه معتقدیم باید قدر فرصت خدمت را بیش از پیش بدانیم، تصریح کرد: سرپرستان ۲ اداره‌کل استانداری گیلان که زیرمجموعه معاونت توسعه منابع انسانی و معاونت سیاسی، امنیتی هستند به زودی تغییر می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: سرپرستان ۲ اداره‌کل استانداری گیلان پس از تغییر به محل خدمت قبلی خود برای ادامه خدمت باز می‌گردند.
/تسنیم

Share