تیم منتخب سال ۲۰۱۴ معرفی شد+عکس

مراسم انتخاب بهترین های سال ۲۰۱۴ فوتبال جهان در زوریخ آغاز شد. عکس زیر تیم برتر سال و لاین آپ آن را نشان می دهد.

مراسم انتخاب بهترین های سال ۲۰۱۴ فوتبال جهان در زوریخ آغاز شد. عکس زیر تیم برتر سال و لاین آپ آن را نشان می دهد.
۰۱۰۰۰۹۱۴

Share