تصویر جالب از رایزنی فشرده دو نماینده رشت در کمیسیون تلفیق

جبار کوچکی نژاد و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی دو نماینده گیلانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴

جبار کوچکی نژاد و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی دو نماینده گیلانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴

photo_2015-01-20_13-30-00

Share