تصویب مجوز احداث شهرک صنعتی خصوصی در حمایت از سرمایه گذاران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : شهرک های صنعتی خصوصی می تواند در رشد صنعت کشور و استان حائز اهمیت باشد .  طهمورث لاهوتی اشکوری گفت :ایجاد شهرک های صنعتی خصوصی در راستای سیاستهای دولت مبتنی بر تقویت و حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : شهرک های صنعتی خصوصی می تواند در رشد صنعت کشور و استان حائز اهمیت باشد .
lahooti02 طهمورث لاهوتی اشکوری گفت :ایجاد شهرک های صنعتی خصوصی در راستای سیاستهای دولت مبتنی بر تقویت و حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که در چهارچوب قوانین و مقررات موجود انجام می شود .
وی در ادامه افزود : شهرک های صنعتی خصوصی نیز از مزایای شهرک های صنعتی دولتی بهره مند می شوند اما امور نحوه واگذاری زمین در آنها بر عهده بخش خصوصی است .
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : شهرک های صنعتی خصوصی مورد حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می باشد و می توانند در رشد صنعتی کشور و استان تاثیر گذار باشند .
وی در پایان افزود : جذب سرمایه گذاران واقعی و حمایت از آنها در ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی می تواند باعث ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان استان شود .

Share