تصفیه خانه آستانه اشرفیه و رودسر تا پایان سال ۹۴ به بهره برداری می رسد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : ۲ تصفیه خانه آستانه اشرفیه و رودسر تا پایان سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : دو تصفیه خانه آستانه اشرفیه و رودسر تا پایان سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید .
lahooti-medطهمورث لاهوتی اشکوری گفت : طبیعت و محیط زیست ، موهبتی خداوندی است و آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد و پی آمدهای زیان باری را در بر خواهد داشت .
وی در ادامه با توجه به سفر معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به گیلان گفت : حضور معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و بازدید از دو شهرک صنعتی لاهیجان و آستانه اشرفیه نشان از اهمیت و جایگاه شرکت شهرکها در رعایت مباحث زیست محیطی دارد. لزوم تصفیه خانه ها در شهرکها و نواحی صنعتی از مسائل حائز اهمیت می باشد که تصفیه خانه شهرک صنعتی لاهیجان از نمونه های فعال و تصفیه خانه آستانه اشرفیه از نمونه های در دست اجرا می باشد .
طهمورث لاهوتی اشکوری در ادامه گفت : شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان از حامیان محیط زیست است و این جزئی از اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می باشد .
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور طی بازدید از دو شهرک صنعتی فوق به این نکته اشاره کرد که : شرکت شهرکهای صمعتی استان گیلان در رعایت مسائل زیست محیطی پیشرو می باشد .
در همین راستا مدیر کل سازمان محیط زیست استان گیلان در خصوص همکاری شرکت شهرکها با سازمان محیط زیست به این نکته اشاره کرد که : شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان پیش از ورود سازمان محیط زیست در رفع نقایص و موارد زیست محیطی ورود کرده و به موقع مشکلات را از پیش رو برداشته که این خود جای تقدیر و تشکر دارد .
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : ۲ تصفیه خانه شهرکهای صنعتی آستانه اشرفیه و رودسر تا پایان سال ۹۴ به بهره برداری میرسد و تصفیه خانه ناحیه صنعتی کوچیچال فومن هم در مرحله مناقصه قرار دارد .
وی در پایان به این نکته اشاره کرد که : تصفیه خانه شهرک صنعتی آستانه اشرفیه با ظرفیت تصفیه ۱۶۰ متر مکعب در روز و ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی و تصفیه خانه شهرک صنعتی رودسر با ظرفیت ۱۶۵ متر مکعب در روز و ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت می باشد .

Share