تصاویر حضور مطهری در مجلس یک روز پس از نطق جنجالی

صحن علنی امروز(دوشنبه ۲۲ دی)مجلس شورای اسلامی

صحن علنی امروز(دوشنبه ۲۲ دی)مجلس شورای اسلامی

خوش و بش کمال الدین پیرموذن و سایر نمایندگان با مطهری

خوش و بش کمال الدین پیرموذن و سایر نمایندگان با مطهری

۹۲۱۸۶_orig

Share