تصاویری از شهید «جهاد مغنیه»در کنار حاج قاسم سلیمانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «جهاد مغنیه» در جریان حمله تجاوزکارانه صهیونیستها به قنیطره در سوریه به شهادت رسید. جهاد مغنیه فرزند شهید عماد مغنیه از سران حزب الله لبنان بود.تصاویر زیر در مراسم ترحیم والده سرلشگر سلیمانی گرفته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «جهاد مغنیه» در جریان حمله تجاوزکارانه صهیونیستها به قنیطره در سوریه به شهادت رسید.
جهاد مغنیه فرزند شهید عماد مغنیه از سران حزب الله لبنان بود.تصاویر زیر در مراسم ترحیم والده سرلشگر سلیمانی گرفته شده است.
IMG20492287

مراسم ترحیم والده سرلشگر سلیمانی

مراسم ترحیم والده سرلشگر سلیمانی

IMAGE635148321038832204 IMAGE635148321727417413 IMG20491616

جهاد عماد مغنیه فرزند سردار شهید عماد مغنیه

جهاد عماد مغنیه فرزند سردار شهید عماد مغنیه

Share