بر چه اساسی بدون رعایت قوانین سرنوشت شهر بحران زده‌ی رشت را به اما و اگر سپردید؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا انتخاب یک کارشناس بدون شرایط احراز از میان بقیه کاندیداهای نامی، با تجربه و تحصیلکرده به امید عنایات ویژه وزارتخانه آنهم در شرایطی که شهر رشت به شدت از مدیریت شهری کارآمد رنج می برد، نه تنها صحیح نبود بلکه نشانگر ضعف مفرط و عدم همسویی شورای شهر رشت در جهت منافع شهر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سالهاست که شهر رشت از عدم ثبات مدیریت شهری رنج می برد و با گذشت زمان به دلیل سو مدیریت برخی از مسئولین ضربات جبران ناپذیری بر پیکر شهر وارد می شود. در این شرایط اسفناک شهری و در حالیکه شهر رشت شاهد اتفاقات ناخوشایند مانند سگ کشی، سود جویی، انتصابات عجیب و غریب و … است که باعث از بین رفتن وجهه باقیمانده شهر و مدیریت شهری شده، سخنان اخیر رئیس شورای شهر رشت درباره وضعیت تحصیلی شهردار رشت نیز باعث برافروختگی بیشتر افکار عمومی گشته است.

saber19363740 رئیس شورای شهر رشت در سخنان اخیر خود بر لزوم داشتن کارشناسی ارشد برای شهرداری کلانشهر رشت اشاره و ابراز امیدواری کرد که با نظر وزیر مربوطه و عنایت ویژه ایشان بتوانند کارشناس منتخب خود را بر صندلی شهرداری بنشانند.

متاسفانه اعضای شورای شهر به خصوص رئیس محترم شورا فراموش کرده اند که یکی از وظایف قانونی آنها تصویب قانون و همچنین نظارت بر امور شهر و شهرداری است و رعایت قوانین یکی از ابتدایی ترین مسائلی است که باید آنرا رعایت کنند. انتخاب یک کارشناس بدون شرایط احراز از میان بقیه کاندیداهای نامی، با تجربه و تحصیلکرده به امید عنایات ویژه وزارتخانه آنهم در شرایطی که شهر رشت به شدت از مدیریت شهری کارآمد رنج می برد، نه تنها صحیح نبود بلکه نشانگر ضعف مفرط و عدم همسویی شورای شهر رشت در جهت منافع شهر است.

گفتنی است با گذشت چند ماه از استیضاح شهردار سابق که منتخب همین شورای شهر  بود و مقصر اصلی نابسامانی های شهری و عدم توسعه شهر رشت معرفی شده بود نه تنها شاهد پیشرفت در زمینه درآمد، ممیزی، آسفالت، ترافیک و مدیریت پرسنل شهرداری نبوده ایم بلکه شاهد انتصابات با تخصص هایی مانند فومنی بودن و همچنین اموری مانند سگ کشی -در شهری که ادعای فرهنگ و متفاوت بودن را دارد- هستیم که قطعا نمی توان سرپرست فعلی شهرداری رشت و عدم تجربه وی در مدیریت کلانشهر رشت را از این اتفاقات جدا دانست.
/شمال ما

Share