برگزاری تظاهرات ضداسلامی در آلمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از یورو نیوز، بیش از ۱۷ هزار نفر برای دومین بار طی یک هفته گذشته در شهر درسدن آلمان بر ضد اسلام تظاهرات کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از یورو نیوز، بیش از ۱۷ هزار نفر برای دومین بار طی یک هفته گذشته در شهر درسدن آلمان بر ضد اسلام تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، این عده دوشنبه هفته گذشته نیز در همین شهر تظاهراتی را بر پا کرده بودند.۲۸۲۹۹۱۵_۹۹۶
»لوتس باخمن»، رهبر جنبش راست‌گرای افراطی «پدیگا» گفت: آلمان سرزمین مهاجرت نیست. ادغام شدن در جامعه به معنای آن نیست که در کنار یکدیگر زندگی کنیم. بلکه بدان معنا است که بر مبنای اصول یهودی مسیحی قانون اساسی و فرهنگ آلمانی مان که ریشه در اصول مسیحیت، انسان گرایی و روشنگری دارد، زندگی کنیم.
همزمان چهار هزار نفر علیه این جنبش تظاهرات کردند.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هفته گذشته ضمن محکوم کردن این تظاهرات، گفته بود که تشویق به تنفر در آلمان جایی ندارد.
/خبرنگاران جوان
Share