برخورد با سایتهای بدون مجوز درحال پیگیری و بعد از طی زمان قانونی مسدود می شوند

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از انتشار یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ضمنا قدردانی از این پایگاه خبری اعلام کرد: اعلام اسامی سایتهای دارای مجوز به سازمانها از طریق روابط عمومی استانداری پی گیری و در حال انجام است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از انتشار یادداشتی تحت عنوان « مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بخواند ؛آیا شعار دولت راستگویان تحقق پیدا می کند ؟ » در پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ضمنا قدردانی از این پایگاه خبری اعلام کرد: اعلام اسامی سایتهای دارای مجوز به سازمانها از طریق روابط عمومی استانداری پی گیری و در حال انجام است.
همچنین طبق قول معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و پس از طی زمان مقرر برای مسدود کردن فعالیت سایتهای فاقد مجوز اقدام می شود و  علاوه بر این برخورد با سایتهای بدون مجوز نیز از سوی بعضی نهادهای مرتبط قابل انجام و در حال پیگیری است.

ershad13_origتحریریه پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ضمن قدردانی از روحیه نقدپذیری و پاسخگویی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و توجه این نهاد به دغدغه های بحق رسانه ها بیانیه روابط عمومی اداره کل ارشاد را عینا نقل می نماید:

۱-در ابتدا لازم می دانم از نحوه پرداختن به موضوع که از دغدغه های این اداره کل می باشد ، آن هم بدون غرض ورزی و با رعایت صداقت و اصول نقد صحیح انجام شده بود تشکر و قدردانی نمایم.
۲- همانگونه که واقف هستید صدور مجوز نشریات و سایتها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود و این اداره کل وظیفه پیگیری و انجام هماهنگی¬های لازم را برعهده دارد، با این حال دغدغه مدیریت آن سایت نیز به وزارتخانه منعکس خواهد شد.
۳- براساس قولی که از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده در نظر است پس از طی زمان مقرر برای مسدود کردن فعالیت سایتهای فاقد مجوز اقدام شود، اما مطمئنا این اقدام بدون طی ضوابط قانونی و هماهنگی با دیگر نهادهای مربوطه امکان پذیر نخواهد شد.
۴- در نمایشگاه مطبوعات سال جاری براساس اطلاع رسانی سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همه نشریات و سایتهای مجوز دار می توانستند در صورت دارا بودن شرایط نسبت به ثبت نام و دریافت غرفه اقدام کنند.
۵- درخصوص اعلام اسامی سایتهای دارای مجوز به سازمانها به آگاهی می رساند که موضوع از طریق روابط عمومی استانداری پی گیری و در حال انجام است . همچنین از ۱۹ شهریور سال جاری در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل بخشی با “عنوان رسانه های مورد تایید” راه اندازی و تمام رسانه های مکتوب و مجازی دارای مجوز در آن منتشر شده است.
۶- مبنای پرداخت یارانه به نشریات براساس تعداد چاپ، حداقل گذشت ۶ ماه از چاپ، تعداد صفحات و … است و به نشریه ای با چاپ یک شماره هیچ یارانه ای تعلق نمی گیرد. هچنین به اطلاع می رساند نشریه «فضیلت» از تاریخ ۲۷ آبان به نام « سوال و جواب» تغییر نام داد و یارانه مورد اشاره در ویژه نامه استانی روزنامه فرهیختگان متعلق به زمانی ایست که با نام فضیلت در حال فعالیت بود.
۷- حمایت از سایتها همانند رسانه های مکتوب در سرلوحه برنامه های این اداره کل قرار دارد و آنچه که آن را به تاخیر انداخته مشکلات اعتباری است. با این حال با جدیت تمام در حال پیگیری جهت دریافت یارانه و کمک های دولتی از سوی پایگاه های خبری هستیم . در ضمن آخرین اطلاعات برای بهره مندی از دریافت هزینه بیمه در سایت معاونت مطبوعاتی موجود است.
۸- برای سامان بخشی به سایتهای فاقد مجوز اطلاع رسانی لازم انجام شده و عدم اهتمام مدیران سایتها به این موضوع به معنای بی اطلاعی از این روند نیست . علاوه بر این برخورد با سایتهای بدون مجوز نیز از سوی بعضی نهادهای مرتبط قابل انجام و در حال پیگیری است و جزو وظایف این اداره کل نمی باشد.
در پایان اعلام می داریم که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با روی گشاده و آغوش باز منتظر نقد های سازنده و راه گشای تمام رسانه های مکتوب و مجازی استان می باشد.
۰۱ ۰۲

Share