اینکه تفنگ بردارند و نصف شب سگ ها را وسط خیابان بکشند نه اصولی است و نه بهداشتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اصغر خودکار، رییس سازمان محیط زیست شهرستان رشت در واکنش به سخنان علی بهارمست ، معاونت خدمات شهری شهرداری رشت نسبت به هماهنگی با سازمان محیط زیست برای امحای سگ های ولگرد اظهار بی اطلاعی و وجود هرگونه هماهنگی شهرداری با سازمان محیط زیست را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اصغر خودکار، رییس سازمان محیط زیست شهرستان رشت در واکنش به سخنان علی بهارمست ، معاونت خدمات شهری شهرداری رشت نسبت به هماهنگی با سازمان محیط زیست برای امحای سگ های ولگرد اظهار بی اطلاعی و وجود هرگونه هماهنگی شهرداری با سازمان محیط زیست را تکذیب کرد.
خودکار-۰۱۲وی ضمن تکذیب وجود شکاربانان محیط زیست در طرح امحای سگ های ولگرد اظهار کرد: برابر دستورالعمل وزارت کشور طرحی وجود دارد به نام مرگ با ترحم. نه اینکه تفنگ بردارند و نصف شب وسط خیابان های شهر سگ های ولگرد را زیر پنجره خانه ها بکشند.
خودکار افزود: معدوم کردن سگ ها فرآیند خودش را دارد و به همین دلیل کمیسیونی در فرمانداری تشکیل شده که برای اجرای این طرح هم باید نماینده وزارت بهداشت باشد هم نماینده نیروی انتظامی و هم نماینده سازمان محیط زیست و شهرداری. چون نمی شود سگ ها را وسط خیابان با تفنگ کشت بلکه ابتدا سگ ها باید مشخص شوند که بیمار هستند یا خیر. اگر سگ بیماری را با تفنگ بکشید ممکن است خون ریخته شده اش ناقل بیماری باشد. معدوم کردن سگ ها فرآیندی دارد که این فرآیند در امحای چند شب اخیر رعایت نشده است.
وی تصریح کرد: اینکه می گویند سازمان محیط زیست در جریان این طرح بوده به هیچ وجه صحت ندارد چون امسال هیچ جلسه ای در فرمانداری تشکیل نشده که نماینده ما هم در آن حضور داشته باشد.
خودکار در پایان گفت: ما این روش کشتار را تایید نمی کنیم چون نه بهداشتی است و نه اصولی.
/شمال ما

Share