ایران به هیچ وجه با کره شمالی قابل مقایسه نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سالهاست که رسانه های ضد ایرانی همچون صدای آمریکا، بی بی سی فارسی، رادیو فردا و… تلاش دارند که در برنامه هایشان؛ ایران و کره شمالی را در یک سطح نشان دهند و به بیننده القا کنند که تقویت قدرت نظامی و افزایش هرچه بیشتر اقتدار دفاعی سرانجام سرنوشت […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سالهاست که رسانه های ضد ایرانی همچون صدای آمریکا، بی بی سی فارسی، رادیو فردا و… تلاش دارند که در برنامه هایشان؛ ایران و کره شمالی را در یک سطح نشان دهند و به بیننده القا کنند که تقویت قدرت نظامی و افزایش هرچه بیشتر اقتدار دفاعی سرانجام سرنوشت ایران را به کره شمالی قحطی زده دیگری تبدیل خواهد کرد!!!

لذا بسیاری از روشنفکرنمایان داخلی که الفبای جغرافیای سیاسی را هم نمیدانند، به تبعیت از این برنامه های هدفمند و مغرض، در فضای مجازی شروع به سخن پراکنی کرده و ذهن دیگر شهروندان را نیز مسموم می کنند.

برخی افراد به اصطلاح روشنفکر سریعا نسبت به هرگونه پیشرفت و اقتدار نظامی و دفاعی ایران (در منطقه استراتژیک و جنگ زده ی خاورمیانه که اگر اقتدار دفاعی نباشد امنیت و تمامیت ارضی به سرعت به مخاطره خواهد افتاد) جبهه گیری نموده و سخنان رسانه های بیگانه را عینا تکرار میکنند که ایران امروز مانند کره شمالی یک کشور قحطی زده و فقیر شده است!!!

جدول زیر به مقایسه ی برخی پارامترهای ایران و کره شمالی می پردازد.

۱۰۹۰۰۱۵۲_۵۷۸۵۸۹۱۱۸۸۴۴۲۲۴_۱۴۶۰۲۶۲۱۳۹۹۶۶۷۰۱۶۱۷_o

/مرکز مطالعات خلیج فارس

Share