اوضاع تلعفر و فرودگاه آن

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چند روز گذشته در حین آزادی شنگال (سنجار) خبری مبنی بر آزادی تلعفر و فرودگاه تلعفر منتشر شد اما داعش روز گذشته با انتشار ویدیویی از داخل فرودگاه مجدد مدعی شد که هنوز تلعفر و فرودگاه آنرا تحت تصرف دارد. متاسفانه منابع محلی عراق بسیار کمتر […]

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چند روز گذشته در حین آزادی شنگال (سنجار) خبری مبنی بر آزادی تلعفر و فرودگاه تلعفر منتشر شد اما داعش روز گذشته با انتشار ویدیویی از داخل فرودگاه مجدد مدعی شد که هنوز تلعفر و فرودگاه آنرا تحت تصرف دارد.

متاسفانه منابع محلی عراق بسیار کمتر از منابع سوری هستند و به همین دلیل اثبات صحت و صقم اخبار منتشر شده تاحدودی سخت تر است و شبکه های عراقی نیز برای بالا بردن روحیه مجبور به استفاده از غلو در اخبارشان هستند.
پس از آزادسازی شنگال (سنجار) پیشروی ها تاحدودی به سمت تلعفر و فرودگاه انجام شده و محوریت استقرار نیروها روی نقشه حدودا به شکل زیر است.

ا.اdaesh70840144_3405004644178618281_o

Share