امکانات نظامی از معیشیت مردم بسیار مهمتر است و باید به روز باشد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نعیمی رز با بیان اینکه، ما با تجهیزات نظامی خود نباید اجازه دهیم که مرزهای کشور به خطر بیفتند، عنوان کرد: اگر سلاح های ما به روز نباشند امنیت ملی و تمامیت ارزی و استقلال مرزی ما به هم می خورد . در حقیقت امکانات نظامی ما بسیار مهمترند تا معیشیت مردم و باید به روز باشند و جزء دارایی ما به حساب بیایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسن روحانی رییس جمهوری در بیست و نهمین دوره تجلیل از تولیدکنندگان برتر کشاورزی با بیان اینکه برخی تنها اقتدار را برد موشک می‌دانند گفت: ارتش، بسیج، نیروهای مسلح اقتدار ما هستند قبول، اما اگر در کشور ما انواع سلاح و امکانات نظامی داشته باشیم ولی برای گندم نیازمند به دیگران باشیم این اقتدار حاصل نمی‌شود. اما این گفته او موافقان و مخالفانی هم دارد.

naeimi_403صفر نعیمی رز عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه، معشیت مردم و سلاح های نظامی دو مقوله ی جدا از هم هستند، عنوان کرد: برخی ها می آیند و این دو جریان را به موازات یکدیگر قرار می دهند که این مسئله به هیچ عنوانی درست نیست. در حقیقت من فکر می کنم این دو مقوله هایی جدا از هم هستند و نبودشان نیز به مراتب تاثیرات متفاوتی بر کشور می گذارد.

او در ادامه افزود: در واقع معیشیت مردم و سلاح های نظامی هر کدام از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی، کمبود معشیت مردم را با صرفه جویی کردن خودشان قابل حل دانست و در این باره گفت: مشکلات داخلی کشور مانند اقتصاد و معشیت مردم را نمی توان با سلاح نظامی قابل مقایسه کرد چرا که با صرفه جویی هم می توانیم چنین مشکلاتی را رفع کنیم، اما اگر امکانات نظامی را به هر دلیلی نداشته باشیم قطعا با مشکلات بحرانی روبرو می شویم.

نعیمی رز با بیان اینکه، ما با تجهیزات نظامی خود نباید اجازه دهیم که مرزهای کشور به خطر بیفتند، عنوان کرد: اگر سلاح های ما به روز نباشند امنیت ملی و تمامیت ارزی و استقلال مرزی ما به هم می خورد . در حقیقت امکانات نظامی ما بسیار مهمترند تا معیشیت مردم و باید به روز باشند و جزء دارایی ما به حساب بیایند.
/ایسکا
ابوذر ندیمی-ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جبار کوچکی نژاد،مهرداد لاهوتی،ناصر عاشوری،حمیدرضا خصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفر نعیمی رز،عطالله حکیمی،

Share