اعضای کارگروه عفاف و حجاب و صیانت از حریم حقوق شهروندان گیلان منصوب شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان در احکام جداگانه ای اعضای جدید کارگروه های عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندان این استان را منصوب کرد.

۱۵۳۳۴ec3-ac82-46fa-b11f-4f42e4e8b2c4به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان در احکام جداگانه ای اعضای جدید کارگروه های عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندان این استان را منصوب کرد.
دکتر محمدعلی نجفی در این احکام فرمانداران شهرستان های استان گیلان را به عنوان رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان حوزه فعالیت و همچنین مدیران ستادی استانداری و برخی دستگاههای فرهنگی و اجتماعی استان گیلان را به عنوان اعضای این ستادها منصوب کرد.
استاندار گیلان که ریاست کارگروه های عفاف و حجاب و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان را بر عهده دارد همچنین در حکم های جداگانه دیگر محمداحمدی پور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان را به عنوان جانشین رئیس ستاد عفاف و حجاب و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان و یونس رنجکش سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان را به عنوان دبیر کارگروه های عفاف و حجاب و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان گیلان منصوب کرد.
در این احکام آمده است: با توجه به اهمیت پیگیری در راستای توسعه فرهنگ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق شهروندان جامعه،امید است با توجه به سیاست های دولت محترم تدبیر و امید و با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

Share