اعتصاب کارمندان فدراسیون فوتبال مقابل اتاق رییس خندان !!

به گزارش پایگاهی اطلاع رسانی دیارمیرزا ،کارمندان فدراسیون فوتبال به دلیل برکناری احتمالی نبی از سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال مقابل اتاق رئیس فدراسیون فوتبال تجمع کردند.

به گزارش پایگاهی اطلاع رسانی دیارمیرزا ،کارمندان فدراسیون فوتبال به دلیل برکناری احتمالی نبی از سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال مقابل اتاق رئیس فدراسیون فوتبال تجمع کردند.۷۸۳۴۵f0caa75fe8461d066c7a8d29e65_800_450

با توجه به تغییرات چند روز اخیر در فدراسیون فوتبال و اینکه شایعه برکناری مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال هم شنیده می شود کارمندان فدراسیون فوتبال در اقدامی عجیب همگی در اعتراض به برکناری احتمالی نبی اعتصاب کردند!

کارمندان فدراسیون فوتبال معتقد هستند که این نوع برخورد با دبیرکل فدراسیون فوتبال برخورد خوبی نیست و نباید این اتفاق رخ دهد.

این افراد مقابل اتاق علی کفاشیان تجمع کرده و دست از کار کشیدند اما نبی در میان آنها حاضر شد و به این افراد گفت که به هر حال هر آمدنی رفتنی هم دارد!/فارس

Share