اخطاریه محیط زیست به شهرداری رضوانشهر

اخطاریه محیط زیست رضوانشهر به شهرداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،شهرداری رضوانشهر به علت عدم رعایت مسائل زیست محیطی اخطاریه زیست محیطی دریافت نمود. برابر بازدیدهای مکرر کارشناسان از محل دفن زباله هفت دغنان رضوانشهر و عدم مدیریت صحیح زباله ها و شیرابه حاصل از دپوی غیر اصولی آن توسط شهرداری،اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر نسبت به صدور اخطاریه برای شهرداری رضوانشهر اقدام نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،شهرداری رضوانشهر به علت عدم رعایت مسائل زیست محیطی اخطاریهاخطاریه محیط زیست رضوانشهر به شهرداری زیست محیطی دریافت نمود.
روابط عمومی محیط زیست اعلام کرد:برابر بازدیدهای مکرر کارشناسان از محل دفن زباله هفت دغنان رضوانشهر و عدم مدیریت صحیح زباله ها و شیرابه حاصل از دپوی غیر اصولی آن توسط شهرداری،اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر نسبت به صدور اخطاریه برای شهرداری رضوانشهر اقدام نمود.

عارف شادکام رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر در این رابطه افزود به شهرداری رضوانشهر یک ماه فرصت داده شد تا نسبت به بهازی و مدیریت صحیح رباله اقدام نماید; در غیر اینصورت معرفی شهرداری به مراجع قضایی اجتناب ناپذیر خواهد بود .

Share