احتمال لژیونر شدن دومین بازیکن تیم ملی والیبال

احتمال لژیونر شدن دومین بازیکن تیم ملی والیبال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نشریات ایتالیایی اعلام کرده اند که فرهاد قائمی بازیکن ملی پوش تیم فوتبال پیکان مورد توجه روسای باشگاه پروجا قرار گرفته و آنها به دنبال خریداری این بازیکن بوده و بطور رسمی برای در اختیار گرفتن این پشت خط زن سرشناس تیم ملی ایران با باشگاه پیکان وارد مذاکره شده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،فرهاد قائمی بازیکن ملی پوش تیم والیبال پیکان در لیست خراحتمال لژیونر شدن دومین بازیکن تیم ملی والیبال ید روسای باشگاه پروجا قرار دارد.

نشریات ایتالیایی اعلام کرده اند که فرهاد قائمی بازیکن ملی پوش تیم فوتبال پیکان مورد توجه روسای باشگاه پروجا قرار گرفته و آنها به دنبال خریداری این بازیکن بوده و بطور رسمی برای در اختیار گرفتن این پشت خط زن سرشناس تیم ملی ایران با باشگاه پیکان وارد مذاکره شده اند.
این در حالیست که مجتبی میرزاجانپور دیگر ملی پوش حاضر در تیم والیبال پیکان هم گزینه دیگر روسای باشگاه پروجا است.اگرچه مسئولان باشگاه پیکان هنوز با جدایی فرهاد قائمی موافقت نکرده اند اما به نظر می رسد خواسته قلبی اسلوبودان کواچ دارد تحقق پیدا می کند و دوباره مسیر پیوستن بازیکنان ایرانی به اروپا باز می شود.
پیش از این و نزدیک به یک دهه قبل بازیکنانی چون سعید رضایی و بهنام محمودی عضویت در تیم ایتالیایی پروجا و لیگ والیبال ایتالیا را تجربه کرده بودند./خبر آنلاین

Share