آخرین تشکل‌های پوششی منافقین+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گروهک تروریستی منافقین از دهه ۱۳۶۰ تا کنون هزینه های کلانی را که از دولت عراق تا زمان حضور صدام و از کشورهای غربی دریافت می کرده است را صرف ایجاد بنگاه های اقتصادی با هدف پولشویی و تامین هزینه های سازمان می نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گروهک تروریستی منافقین از دهه ۱۳۶۰ تا کنون هزینه های کلانی را که از دولت عراق تا زمان حضور صدام و از کشورهای غربی دریافت می کرده است را صرف ایجاد بنگاه های اقتصادی با هدف پولشویی و تامین هزینه های سازمان می نمود.

در کنار این رویه پولشویی،منافقین همواره به دنبال ایجاد نهادهای ظاهرا مردمی برای فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی بوده است که بدلیل ضعف گسترده در ساختار نیروی انسانی برای سازماندهی این امر هیچگاه نتوانسته است موفقیتی بدست آورده و نمودی واقعی ایجاد کند.

لذا تا کنون تمام گروه هایی که منافقین بصورت پوششی ایجاد کرده اند،تنها به نفرات معدود و انگشت شمار ختم شده و در واقع انجمن،نهاد و گروه منتسب به منافقین تنها به یک اسم و یک نفر می رسد.

با این حال بد نیست بعنوان نمونه با برخی از این گروه ها آشنا شویم چرا که برخی ایرانیان خارج از کشور که ممکن است به دام تور های جذبی و تبلیغاتی منافقین در خارج از کشور بیافتند آگاهی لازم را بدست بیاورند.

برخی از آنها که اسامیشان نیز بر فهم ماهیت جعلی شان کمک می کند به شرح زیر است:

جامعه ایرانیان برای دموکراسی در ایران

انجمن زنان علیه زن ستیزی

انجمن پژوهش و فناوری کامپیوتر

جامعه زنان علیه بنیاد گرایی

انجمن جوانان دموکراتیک ایرانی

انجمن زنان برای دموکراسی در ایران

انجمن پزشکان ایرانی در میلان

همانگونه که در تصاویر پیداست نفراتی که در جلسات منافقین تنها به تملق گویی می پردازند،بعنوان اعضای یک تشکیلات معرفی می شوند که حامی منافقین است.

گفتنی است همین نفراتی هم که منافقین برای مراسم های خود دست و پا می کنند، عمدتا مهاجرانی هستند که به بهایی اندک همچون تورهای پاریس گردی وقت خود را خرج این گروهک تروریستی کنند.

منافقین با محدود شدن در سالهای اخیر عمده فعالیت خود را برای تبدیل کردن کمپ لیبرتی به اردوگاه پناهندگی در عراق معطوف کرده اند،لذا صرف هزینه هایی همچون مراسم ویلپنت تنها به نوعی خود ارضایی مدیران سازمان است که مجبورند بنوعی خودشان را سرگرم کنند.
۱۵۰۳۶۶_۳۲۷
/دیده بان

Share