گزارش تصویری دیدار مجمع نمایندگان استان گیلان با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجمع نمایندگان استان گیلان با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور دیدار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجمع نمایندگان استان گیلان با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور دیدار کردند.

۱d (1) ۱d (2) ۱d (3) ۱d (4) ۱d (5) ۱d (6) ۱d (7) ۱d (8) ۱۱

Share