پس از اعدام «علی بزال» قلمون آتش گرفت

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری دیار میرزا پس از پخش خبر اعدام علی بزال جبهه ی قلمون دوباره آتش گرفت و خط مقاومت و ارتش سوریه مناطق جرود الجراجیر، البریج، رأس المعره، جرود فلیطه والطفیل را با آتش سنگین و توپخانه مورد هدف قرار داد. این بمباران ها یکسره تا دیشب ادامه داشت. […]

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری دیار میرزا پس از پخش خبر اعدام علی بزال جبهه ی قلمون دوباره آتش گرفت و خط مقاومت و ارتش سوریه مناطق جرود الجراجیر، البریج، رأس المعره، جرود فلیطه والطفیل را با آتش سنگین و توپخانه مورد هدف قرار داد. این بمباران ها یکسره تا دیشب ادامه داشت.

همچنین دیشب رزمندگان حزب الله کمینی بر سر راه مسلحین قرار دادند که منجر به کشته شدن ۱۰ تروریست تکفیری شد.

در بمبارانهای دیشب حزب الله در جرود جراجیل فرمانده ی داعش ملقب به ابو القیس از تونس به همراه تعدادی دیگر به هلاکت رسیدند.

 

ghalamoon 2

Share