نیروهای ارتش از جهنم معره النعمان نجات پیدا کردند+تصاویر

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تعدادی از نیروهای ارتش سوریه که از جنوب معره النعمان به سمت معرحطاط عقب نشینی کرده بودند موفق شدند شبانه خود را به نیروهای ارتش ، حاضر در مورک برسانند .

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تعدادی از نیروهای ارتش سوریه که از جنوب معره النعمان به سمت معرحطاط عقب نشینی کرده بودند موفق شدند شبانه خود را به نیروهای ارتش ، حاضر در مورک برسانند .

این عقب نشینی با زیرکی خاص در دل شب انجام شد و نیروهای ارتش موفق شدند با چند دستگاه نفربر عقب نشینی کنند .بلافاصله پس از عقب نشینی زخمی ها به بیمارستان حماه منتقل شده و دیگر نیروها برای دیدار با خانوداه ی خود اعزام شدند .

۱۰۸۴۷۹۷۳_۸۳۵۰۴۱۵۱۹۸۸۱۴۶۰_۱۴۲۶۹۷۰۲۶۸۶۶۸۲۸۹۱۱_n

۱۴۵۲۲۶۹_۸۳۵۰۴۱۵۴۳۲۱۴۷۹۱_۶۵۸۶۸۱۵۶۸۸۸۹۰۱۳۱۹۴۶_n

۱۰۸۵۰۱۳۵_۸۱۶۰۲۹۳۸۸۴۶۰۹۴۷_۷۹۲۹۶۳۴۶۶۵۷۹۸۳۵۲۲۰۷_n

۱۰۸۵۰۰۲۲_۸۱۶۰۰۸۸۷۵۱۲۹۶۶۵_۵۱۲۹۷۶۴۸۲۷۱۶۸۶۳۴۴۳۰_n

۱۵۰۶۲۲۹_۸۱۵۹۶۶۸۱۵۱۳۳۸۷۱_۳۰۱۶۴۹۶۴۸۲۶۹۴۱۲۸۸۱۱_o

۱۰۳۶۱۰۴۸_۸۳۵۰۴۱۵۴۶۵۴۸۱۲۴_۲۷۱۵۵۷۶۹۰۸۹۶۷۱۲۸۵۰_n

Share