نمایی زیبا از ضریح حرم حضرت عباس(ع) در روز اربعین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایی زیبا از ضریح حرم حضرت عباس(ع) در روز اربعین که توسط عکاس خبرگزاری رویترز گرفته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایی زیبا از ضریح حرم حضرت عباس(ع) در روز اربعین که توسط عکاس خبرگزاری رویترز گرفته شده است.

۱۴-۱۲-۱۴-۱۲۴۲۸۸۲۳۳۵۳_۶۹۱

Share