نماینده انگلیسی در حال «گیم بازی کردن» در جلسه پارلمان!

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری دیار میرزا تصاویر یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس در جلسه پارلمانی این کشور حین گیم بازی کردن با تبلت اش، جنجال ساز شد. به گزارش روزنامه دیلی میل، «نیگل میلز» نماینده مذکور در جلسه پارلمانی انگلیس به ظاهر در حال شنیدن اظهارات کارشناسان و نمایندگان بود ولی دوربین‌ها […]

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری دیار میرزا تصاویر یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس در جلسه پارلمانی این کشور حین گیم بازی کردن با تبلت اش، جنجال ساز شد.
به گزارش روزنامه دیلی میل، «نیگل میلز» نماینده مذکور در جلسه پارلمانی انگلیس به ظاهر در حال شنیدن اظهارات کارشناسان و نمایندگان بود ولی دوربین‌ها صحنه هایی را عکس برداری کرده‌اند که وی را در حال انجام بازی محبوب «Candy Crush» با آیپدش نشان می دهد.
وی بعد از جلسه اذعان کرد که دو دور این بازی را در جلسه پارلمانی انجام داده است.

MP Nigel Mills caught playing Candy Crush during the Commons Work and Pensions Committe

/خراسان

Share