نمایشگاه سرنسخه‌های پزشکان رشت در خانه میرزا کوچک برگزار می‌شود

خانه میرزا کوچک جنگلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نمایشگاه دستخط ها و سرنسخه‌های پزشکان رشتی در طول سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۵۰ از تاریخ ۱ الی ۳۰ دی‌ماه  سال جاری در خانه میرزا کوچک واقع در محله استادسرای رشت برگزار می‌شود.  به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کلانشهر رشت، نمایشگاه دستخط ها و سرنسخه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نمایشگاه دستخط ها و سرنسخه‌های پزشکان رشتی در طول سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۵۰ از تاریخ ۱ الی ۳۰ دی‌ماه  سال جاری در خانه میرزا کوچک واقع در محله استادسرای رشت برگزار می‌شود.

خانه میرزا کوچک جنگلی به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کلانشهر رشت، نمایشگاه دستخط ها و سرنسخه های پزشکان رشتی در طول سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۵۰ از تاریخ ۱ الی ۳۰ دی ماه سال جاری در خانه میرزا کوچک خان واقع در محله استادسرای رشت برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه که از سلسله‌ نمایشگاه‌های خانه میرزا کوچک جنگلی است، سرنسخه ‌های قدیمی حدود ۵۰ پزشک برای نخستین‌بار در رشت به نمایش گذاشته می‌شود.

نمایشگاه مذکور فرصتی را فراهم خواهد کرد تا توجه پزشکان شهر رشت و همچنین تمامی علاقه‌مندان به مباحث مربوط به تاریخ پزشکی این شهر بیش از پیش به خانه میرزا کوچک معطوف گردد.

شایان ذکر است، در این نمایشگاه نخستین سرنسخه که متعلق به پزشکی به نام امین‌الاطباء در دوره پهلوی اول است، تا سرنسخه آخرین پزشکان در دهه ۱۳۵۰ به نمایش گذاشته خواهد شد

Share