نخستین پایگاه دریایی انگلیس در بحرین پس از ۴ دهه

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری دیار میرزا دولت انگلیس برای ایجاد پایگاه نظامی دریایی در بحرین با رژیم حاکم این کشور به توافق رسیده است. دولت انگلیس با رژیم بحرین درباره ایجاد پایگاه نظامی در این کشور به توافق رسیده است که در این صورت انگلیس پس از خروج از منطقه در سال […]

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری دیار میرزا دولت انگلیس برای ایجاد پایگاه نظامی دریایی در بحرین با رژیم حاکم این کشور به توافق رسیده است.

نخستین پایگاه دریایی انگلیس در بحرین پس از ۴ دهه دولت انگلیس با رژیم بحرین درباره ایجاد پایگاه نظامی در این کشور به توافق رسیده است که در این صورت انگلیس پس از خروج از منطقه در سال ۱۹۷۱ اولین پایگاه نظامی دریایی را در منطقه خلیج فارس ایجاد خواهد کرد.
مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس ادعا کرد که این اقدام سبب خواهد شد که ناو کشورش در تقویت امنیت منطقه خلیج فارس نقش بیشتری ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: بار دیگر ما برای دراز مدت در منطقه خلیج فارس متمرکز خواهیم شد.
وزارت دفاع انگلیس نیز اعلام کرد به موجب این توافقنامه تاسیسات موجود در بندر سلمان در بحرین که چهار کشتی جنگی مین روب انگلیس در آن است، ترمیم خواهد شد.
این توافقنامه درحالی امضا شده است که ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا نیز در بحرین مستقر است.
سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها از انگلیس به دلیل ادامه حمایت و همکاری نظامی با رژیم آل خلیفه در بحرین، با وجود ادامه سرکوب خشونتبار مردم این کشور، انتقاد کرده اند.

/العالم
Share