ممنوعیت فعالیت سیرک در استان گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،شیری بزرگ با زنجیری متصل به قلاده ای تنگ که در گردن دارد وارد صحنه می شود . زنجیر در دست مربی است و شیر را به هر سویی که می خواهد هدایت می کند . صدای شلاقهای مربی و غرش شیر در سالن سیرک طنین انداز می شود […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،شیری بزرگ با زنجیری متصل به قلاده ای تنگ که در گردن دارد وارد صحنه می شود . زنجیر در دست مربی است و شیر را به هر سویی که می خواهد هدایت می کند . صدای شلاقهای مربی و غرش شیر در سالن سیرک طنین انداز می شود .

۲۱۱۸پرتال اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان نوشت:بچه های کوچک کمی ترسیده اند . این شلاق مربی است که کار را پیش می برد و این حیوان با ابهت را وادار به حرکات نمایشی میکند . حیوانات دیگر سیرک هم ازاین قاعده مستثنی نیستند . کودکان نظاره گر این صحنه ها هستند و صدای شلاق تا مدتها در گوششان خواهد ماند . روح زخمی کودکان که قرار است در آینده حامی محیط زیست و حقوق حیوانات باشند ، با دیدن این صحنه ها و رفتارهای وحشیانه با حیوانات تا مدتها آرام نخواهد گرفت . سیرک جایی است که آزار حیوانات در آن بطور علنی و به اصطلاح با مجوز انجام می گیرد تا به سوداگری صاحبان سیرک جامه عمل بپوشاند .
این رفتارهای محیر العقول حیوانات که عمدتا بر پایه شرطی شدن بنا نهاده شده ، زمینه فراخی را برای شکنجه ،گرسنگی دادن ، شلاق زدن و آزار حیوانات فراهم آورده و یک انحراف جدی انسانی را در درون خود حمل می نماید . امروزه اصولا سیرکها به محلی برای تضییع حقوق حیوانات بدل گشته و به همین واسطه ، فعالیت آنها را در جوامعی که نسبت به این حقوق حساس اند با مشکلاتی مواجه کرده است . به همین دلیل در رویکردی جدید این نوع فعالیتها به کشورهای در حال توسعه سوق داده شده تا با استفاده از فضای موجود در این کشورها ، سوداگری موصوف رونقی دیگر باره پیدا کند .
لذا با در نظر گرفتن رفتارهای بی رحمانه ای که دراین سیرک ها بر حیوانات مترتب می گردد این اداره کل به مناسبت روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات (۱۹ آذر ماه مصادف با ۱۰ دسامبر ) به فعالین این حوزه اخطار می نماید تا با دست شستن از آزار و اذیت حیوانات ، به سوی حمایت از گونه های ارزشمند جانوری گام برداشته و از عموم مردم طبیعت دوست گیلان ، تقاضا دارد تا به نوبه خود با تحریم این گونه فعالیتها ، زمینه را برای حفظ حقوق حیوانات فراهم آورند .
نکته مهم اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان ، بدلایل ذکر شده پس از استقرار دولت تدبیر و امید ، اجرای اینگونه فعالیتها را در استان ممنوع نموده است .

Share