نه در برکناری شما و در انتخاب شهردار جدید نقشی نداشتم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حقّ مداخله قبل از تغییر قانون براى خود و دیگران قائل نیستیم و هرچه ما و دیگران مى گویند از باب نصیحت و ارشاد است و ارزش قانونى به جهت فقد مستندات قانونى ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پی انتشار جوابیه رضا کحالی خطاب به اظهارات نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ایرج ندیمی جوابیه ای صادر کرده اند که بدین شرح است:

برادر کحالى
۴۲-۳۰۰x199با عرض تسلیت ایام اربعین حسینى (ع) در پاسخ به نوشتار ان جناب باید عرض شود که :
اوّلا باید از ایشان تشّکر کرد که :
ایشان اهل گفتگوست و بلافاصله بعد از درج اخبارى هرچند ناقص ، انرا به توضیح وتشریح کشاندند(( که متن کلى وصوتى ان درسایت زبان گویا هست وبیشتر از آن با براداران خدایگانى ، مهربان ، ازاد سرو ، کشاورز، شجاعى ، تمیزکار مطرح گردید که درصورت ضرورت پاسخگوى وارائه کننده ان خواهیم بود))
ثانیاً از باب احترام به افکار عمومى وتقدیر از زحمتکشان ، در دو مرحله
الف/درابتداى دوره که دنبال ادم دیگرى بودند ، وما در گفتگوهاى مختلف درخواست حفظ ان جناب را نمودیم
ب/ در زمان طرح استعفاء ، که به درخواست چند مقام شهرستانى وتنى چند از مردم ، چند ساعت مصروف برگشت وحفظ ان جناب نمودیم
ثانیاً مطلب ما ، در راستاى فرمایش ان جناب است که ترک  ، لُر ، کُرد ،بلوچ وگیلک  نکنند، بلکه شایستگان را از هر جاى ایران ترجیح دهند
به همین جهت، همین چندى پیش معاون لاهیجانى گردشگرى قزوین را به دکتر نجفى وسلطانى فر ، تعرفه نمودیم تا مدیرکل گردشگرى و٠٠٠ گیلان باشند ودر زمان خود با استاندار وقت قزوین که در سر یا زبان ! سوداى پاکسازى مدیریتى و٠٠٠ازگیلانیان قزوین داشت این گفت را داشتیم که قزوین هم جزئى از گیلان است وشما نباید جوّ و فضاى ضد گیلانى در قزوین، درست کنید
ثالثاً درزمان تغییر شما، من در سفر خارجى بودم ونمى توانم بگویم که ٠٠٠
ولى هرچه تصمیم گرفته شد ، اگر برمدار قانون باشد با تمام وجود پذیراى ان هستیم و چون ایرادى به این تغییر، از نظر قانونى اعلام نشد، ما اعتراضى به ان برکنارى نداریم.
رابعاً بحث در این است که شما برادر بزرگوار شهردار بودید، منتخب فعلى شورا هم ، شهردار بود.
شما شهردار شهرى بزرگ،  چون لاهیجان بودید ، ایشان هم شهردار شهرى دیگر یا معاون شهردار شهر بزرگ و تاریخى و پرجمعیّت دیگرى چون قزوین ( کلان شهروتاریخى ) مى باشند.
شما داراى گرید ( لوح ، تقدیر ، تحصیلات در دانشگاه ازاد استانه( کاردانى کامپیوتر وکارشناسى ترم اخر و٠٠٠ ) مى باشید وایشان هم داراى مدارک ومدارج ولوح وتقدیر و٠٠٠ مى باشند، ولى اساس مباحث این ها نیست که حتماً شما زحمت کشیده اید و ان شاء الله در املش و لاهیجان وچند ماه در انزلى ، به امید حق از خود اثارى به جا گذاشته اید.
حتما ًان جوان منتخب تهرانى هم در زندگى خود کارهایى کرده که باید از خودش پرسید ویا ان شاء الله در رزومه خود درج کرده و یا قابل سوال است و ما نیز اصرارى در این و ان نداریم و حقّ مداخله قبل از تغییر قانون براى خود و دیگران قائل نیستیم و هرچه ما و دیگران مى گویند از باب نصیحت و ارشاد است و ارزش قانونى به جهت فقد مستندات قانونى ندارد.
در این زمان اساس بحث در ترجیح این برادر منتخب شورا بر شما یا دیگرانى از دوستان مطرح ما نیست واى بسا همین خصوصیت را وظیفه داشته وداریم تا اگر انها انتخاب مى شدندما همین کار و روش را در دفاع از شورا در راى گیرى به نفع دوستان دیگر مى داشتیم وخواهیم داشت ، اما الان نه ان دوستان خوب دیگر انتخاب شده اند و نه شما متاسفانه در لیست جدید بودید و ان دو برادرى هم که در روز راى گیرى به دلایل شخصى یا …شرکت نداشتند ،طرفدار شما بودند، نظر انان به برادر محترم شهردارى از شهرستان همجوار بود که از دوستان ماهم هست ولى به هردلیلى کنار کشید ویا دیگرانى که ازدوستان دیروز و امروز ما انتخاب نشدند هم درلیست راى نه نفره قرار نگرفتند.
ضمناً نه در بردن ان جناب و نه در اوردن این یکى بنده همچنان که درفایل صوتى وجود دارد نقشى در هفت راى و دو راى نداشته ام ولى تمام فرمایشات شما ، اعضاى شورا، مقامات استان و… را لا ذکر نام در خاطر دارم و مى دانم که چه کس وکسانى از حسابرسى و بدهى و یا مطالب استان انها را به اینجانب فرموده اند و این مطلب خداى ناکرده نفى خدمات همه خادمان ویا ان جناب نخواهد بود و بین بنده و ان جناب جز خیر، ادرسى وجود ندارد و انچه موجب این کلمات گردیدچند عنوان است.
١- بهانه سازى در طولانى شدن فرایند صدور حکم ( که البته از استاندار مردمى دولت تدبیر این انتظار نمى رود)
٢- فضاسازى علیه شوراى منتخب مردم( که عادت ما در دفاع ازاراء مردم است از ریاست جمهورى تا مجلس و شورا و…)و عادت نداریم که در مقابل قانون بایستیم.گردن ما در مقابل قانون نازک نازک است.
٣- به هم زدن فضاى کارى براى شهردار منتخب شورا( هرکه باشد ولى به طریق قانونى انتخاب شده باشند)
۴- ابعاد نظارتى ما در اجراى قانون وجلوگیرى از بى قانونى ها
شما حتّى اگر از دیار با فرهنگ وتاریخى تبریز نبودید ولى ایرانى باشید برادردینى شیعى وایرانى وعزیز ماهستید
ولى سخن این است که :
ایا نباید از حق شورا دفاع کرد
نباید راى گیرى انان را قانونى دانست
نباید پرسید که ، چرا تا چندى پیش درمرکز پرجمعیت رشت شهردار غیر بومى داشتیم حرفى زده نشد وحتّى وقتى به هردلیلى تغییر یافت این صحبت ها نشد ولى الان ٠٠٠
صحبت این است که اگر باید بنده از ان برادر در دو مرحله، دفاع جدّى و عملى و کارساز داشته باشم( یکى پیش از نه راى ودیگرى بعد ازاستعفاء اذر ٩٢) ولى اکنون درحراست ازراى مردم ( باانتخاب شورا) ودر نتایج تصمیمات قانونى انها، این اقدام را نداشته باشم؟
عزیز برادر ! الان صحبت در این است که در همه جاى دنیا در شرایط برابر حقّ را باید به چه کسى داد و یا در شرایط نامساوى چه باید کرد
به ما حق بدهید که اگر شورا تصمیم قانونى گرفت ، چه کسى حقّ دارد انرا به هم بزند
اگر شما و یا ه ربرادرى در هرجاى ایران مزّیت و ترجیح داشتید و یا تصمیمى قانونى گرفتند و به ما مراجعه ازجهت قانون وتسریع در ان وحلّ مشکل بلاتکلیفى شهرستان داشتند و اسم مبارک شما هم در لیست شانزده نفره وشش نفره نبود چه باید کرد؟
حرف ما دراین است که همه جاى ایران سراى ماست
گیلان واذربایجان وتهران وقزوین همه ارض کشور مقدس ما هستند و ما دوستدار ایران و اسلام و تشیّع هستیم و نباید ترک وفارس و٠٠٠ کرد مگر در شرایط مساوى که اولویت با بومى است که در این مورد بخصوص هیچ وظیفه اى براى ما در مقابل شوراها معّرفى وتعریف نشده است.
بازهم تاکید مى گرددکه :
شما برادرخوب ما هستید.خدمات شما  ان شاء الله در خاطره ها مى ماند.شورا قانونى است و ما وظیفه داریم به انها کمک کنیم
ما با شما خاطرات بدى نداریم
از منابع ( چون تبصره ٢٢) و یا جلسات ( چون مقامات استانى وکشورى) و یا مکاتبات ،عموماً قصد حمایت از شما را داشته ایم
همه انچه در ان مطالب گفته شد ، نه در مقام تکذیب کسى ، بلکه صرفاً جهت روشنگرى بوده است.
اگر بازهم پاسخى ، از شما و یا عزیزان دیگر ارجاع گردد بلافاصله پاسخ خواهم داد تا حق افکار عمومى را قدردان باشم
مطالب بدهى و کارکرد و پرونده ، از دید و نظر و لفظ و کلام افرادى گذشت که مافوق شما بوده اند و حتما غلط و درست را از انان واپرس خواهم شد.
البته شما مى دانید که ما هم چون شما  الحمدلله ادم دقیقى هستیم و٠٠٠
درمورد منتخب همه شهردارى ها ، ازجمله چهار شهر بدواً هیچ نظرى ارائه نکرده ولى پس از انتخاب هریک به سهم خود درخواست هاى انان را اجابت نمودم
اگر به جاى برادر منتخب فعلى هر برادر دیگرى انتخاب مى شد ما تابع نظرقانونى هستیم
ضمناً ما براى استان وشهرستانهاى مذهبى چون اقا سید جلال الدین اشرف ان ارزش ویژه قایل بوده وامیدواریم موجبات خدمت شما به ان مردم بزرگوار فراهم گردد
این افتخار که شما بتوانید به حرم مطّهر ومردمان بزرگوار ان منطقه خدمت کنید مزید ارزو واحترام ماست
دراستان ما ، حرم مطّهر( با ان یادگار رضوى ومردمان بزرگوارش که من سخت به انها مدیون و علاقمند هستم  ویا هرجاى دیگر به این مردم خوب وصمیمى ومذهبى تداوم خدمت دهید ما اوّلا خوشحال وثانیاً هرچه بتوانیم وبخواهید در خدمتیم
امام حسین ع و فرزندان و اصحاب ویارانش بسیارحماسه افریدند وما دست بوس وپابوس انان وهم اکنون درحرم رضوى ( شب اربعین )وپیش از ان در حرم هاى امامزادگان بوده و هستیم.
به عنوان عضوى از فراکسیون اوقاف و امامزادگان وسخنگوى ان شدیداً باید شکرگذار امامان شیعه واستانه هاى مقدس ازجمله امام رضاع وشاهچراغ و اقا سید جلال الدین اشرف وتمام امامزادگان هستیم که نور هدایتند وسفینه نجات ما
به عنوان عضو کوچکى ازخانواده سادات ( سببى ) افتخار ان داشته وداریم که هرسالى چند بار از تحویل سال تا پایان سال، به دست بوسى ان مقامات دست یابیم
الهى شکر که از بچگّى ، پدر ومادران ما به نام پله استانه ( استانه بزرگ ) ونیز دیدار و زیارت اکثر امامزادگان گیلان از شرق تا غرب، موجبات توفیق ما را فراهم ساختند و در همین استانه اشرفیه امثال مرحوم ایه الله ضیایى ها ما را با الفباى دیانت و انقلاب اشنا ساختند.
ما خود را از جهت مادر استانه اى ( کماچال) و از جانب پدر لاهیجانى مى دانیم ولى فرقى بین این دوشهرستان و این منطقه شرق گیلان و بلکه غرب گیلان و نیز ایران شیعى قائل نبوده ونیستیم.
دوستدار اسلام وتشیّع وامامان اثنى عشر وفرزندان و٠٠٠ انها هستیم.
امید انکه شما درخدمت مردم ان در ائید

 ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جبار کوچکی نژاد،مهرداد لاهوتی،ناصر عاشوری،حمیدرضا خصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفر نعیمی رز،عطالله حکیمی،

Share