سوشا مکانی:هرچه دل تنگتان می خواهد بگویید مردم کوفه!

سوشامکانی:مردم کوفه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سوشا در مسابقه پرسپولیس – فولاد گل خیلی بدی خورد. در حالی که محسن بنگر توپ را به او پاس داده بود، سوشا سایه توپ را زد و توپ وارد دروازه سرخپوشان شد؛ آن هم در ثانیه ۳۱ مسابقه. بعد از این گل، تعدادی از هواداران پرسپولیس در اینستاگرام […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سوشا در مسابقه پرسپولیس – فولاد گل خیلی بدی خورد. در حالی که محسن بنگر توپ را به او پاس داده بود، سوشا سایه توپ را زد و توپ وارد دروازه سرخپوشان شد؛ آن هم در ثانیه ۳۱ مسابقه. بعد از این گل، تعدادی از هواداران پرسپولیس در اینستاگرام به شدت از سوشا انتقاد کردند.

سوشا هم امروز به این انتقادها پاسخ داد و لقب «اهل کوفه» را به هواداران خود داد. او نوشت: بگویید مردم کوفه، هرچه دل تنگتان می خواهد بگویید. خدا را شکر یک نفر پیدا شد که همه مشکلات و همه ضعف ها و همه عقده ها را گردن او بیندازید و پشت او مخفی بشوید…

سوشامکانی:مردم کوفه
/خبرانلاین

Share