زنان خانه دار با پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مشاور امور زنان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص وضعیت بیمه زنان خانه دار گفت: زنان خانه دار با احراز شرایط مربوطه از تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۷ در زمره مشمولین مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل قرار گرفته اند. شیرین فرهادی ، گفت: بیمه زنان خانه دار در اجرای بند […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مشاور امور زنان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص وضعیت بیمه زنان خانه دار گفت: زنان خانه دار با احراز شرایط مربوطه از تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۷ در زمره مشمولین مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل قرار گرفته اند.

tamin ejtemayi

شیرین فرهادی ، گفت: بیمه زنان خانه دار در اجرای بند سی و چهار مصوبه هزار و در شصت و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۷ مصوب شد.

فرهادی با اشاره به امکانات شعب سازمان تأمین اجتماعی و کارگزاری های رسمی این سازمان گفت: هریک از زنان خانه دار در صورت تمایل به بیمه پردازی، می توانند به صورت خوداظهاری به عنوان زنان خانه دار و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان بهره مند شوند.

مشاور امور زنان سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اجرای بند “ب” ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ” ۷” قانون هدفمند کردن یارنه ها و گسترش پوشش بیمه ای به گروه های خاص جامعه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، گفت: از تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ زنان سرپرست خانوار با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود براساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار از بخشی از حق بیمه سهم منابع حاصله از هدفمند کردن یارانه ها برخوردار خواهند بود که این مبلغ توسط سازمان هدفمندی یارانه ها تامین می شود.

فرهادی گفت: زنان خانه داری که در اجرای قانون قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار در مشاغل بافت قالی، قالیچه و گبه و صنایع دستی خانگی اشتغال دارند، در صورت داشتن مجوز فعالیت یا کارت شناسایی معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مشاغل قالی بافی مشمول تعهدات قانونی مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شامل بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و خدمات درمانی قرار گرفته و با پرداخت حق بیمه سهم بیمه (۷% سهم بیمه شده) از ۲۰% سهم کارفرمایی معاف بوده و این مبلغ به عهده دولت است.

او با تاکید بر اینکه هیچگونه مانعی در گسترش و توسعه بیشتر بیمه زنان خانه دار وجود ندارد، گفت: به لحاظ ضوابط و مقررات قانونی، مانعی برای گسترش این طرح وجود ندارد و در صورت تمایل زنان به پرداخت حق بیمه مقرر و با احراز شرایط ذکر شده، می توانند به بیمه پردازی اقدام کنند.

فرهادی از اقدامات وزیر محترم کار و آقای نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی در این مدت یاد کرد که برای تسریع ، تسهیل و رفع موانع در اجرای طرح بیمه زنان سرپرست خانوار اقدامات مورد نظر را انجام داده اند.

مشاور امور زنان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به واگذاری برخی از امور تصدی گری به کارگزاری های رسمی سازمان تأمین اجتماعی گفتکرد: در صورت مراجعه هریک از زنان خانه دار برای پوشش بیمه ای، این امکان در کارگزاری های مذکور و شعب سازمان وجود دارد که در حداقل زمان نسبت به عقد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

شیرین فرهادی در خاتمه با اشاره به اینکه در صورت تصویب قوانین نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت و مجلس، پوشش بیمه ای این افراد در اسرع وقت عملیاتی می شود، گفت: در مجموع زنانی که تا پایان سال جاری مشمول قانون تأمین اجتماعی می شوند، بیش از ۷۵۰ هزار نفر است و این سازمان آمادگی خود را برای پوشش بیمه ای اعلام می کند./خبرانلاین

Share