دومین نشست از سلسله نشست های پژوهشی ماسوله برگزار می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،دومین نشست پژوهشی با موضوع معماری خانه از سلسله نشست های پایگاه شهر تاریخی ماسوله در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ در کتابخانه این شهر تاریخی برگزار می شود . در این نشست پژوهشی که از سوی این اداره کل و پایگاه میراث فرهنگی ماسوله برگزار می شود اساتید و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،دومین نشست پژوهشی با موضوع معماری خانه از سلسله نشست های پایگاه شهر تاریخی ماسوله در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ در کتابخانه این شهر تاریخی برگزار می شود .
۱۶در این نشست پژوهشی که از سوی این اداره کل و پایگاه میراث فرهنگی ماسوله برگزار می شود اساتید و صاحبنظران حوزه معماری و دانشجویان و اعضای نظام مهندسی ساختمان گیلان حضور خواهند داشت .
مطابق برنامه پیش بینی شده دکتر سلطان زاده از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و دکتر نیکروز مبرهن شفیعی و دکتر علیرضا قلی نژاد از پژوهشگاه سازمان ,دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی از دانشگاه گیلان حضور خواهند داشت .
همچنین در این نشست پژوهشی ارائه مقالات تخصصی مرتبط با موضوع معماری خانه توسط دکتر مریم ارمغان ، دکتر مژگان خاکپور و دکتر احسان دانشیار صورت خواهد گرفت .
سلسله نشست های پژوهشی ماسوله با همکاری کمیسیون ملی یونسکو ، کمیته ملی موزه ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به صورت دوماهانه برگزار می شود .

Share