دولت مکلف شد به جانبازان و آزادگان معسر ماهانه کمک پرداخت کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،براساس طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان تصویب کردند، دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان معسر ماهانه کمک پرداخت کند. نمایندگان در جریان رسیدگی به ماده ۳۷ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به موجب بند […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،براساس طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان تصویب کردند، دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان معسر ماهانه کمک پرداخت کند.

نjafarz1_origمایندگان در جریان رسیدگی به ماده ۳۷ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به موجب بند ۳ آن تصویب کردند، تصویب نامه ها،‌بخش نامه‌ها، دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها در موسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی دستگاه های اجرایی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کلی کشور یا منابع دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد و اقدام دستگاه‌ها خلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان در پیشنهاد الحاقیه به این بند دولت را مکلف کردند به جانبازان و آزادگان غیرشاغل معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد ماهیانه باشند، ماهیانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت نمایند و اعتبار مورد نیاز آن همه ساله در قوانین بودجه پیش بینی شود.

همچنین پیشنهاد دیگری را در این بند اضافه کردند که به موجب آن دولت مکلف است نسبت به پرداخت حداقل مستمری به افراد بازمانده تحت تکفل والدین شهید فوت شده، خواهران مجرد، خواهران و برادران معلول محجور، توسط بنیاد اقدام نمایند.

ضمن آنکه بند “ق” این طرح را نیز به تصویب رساندند که براساس این بند مبالغی که به هریک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آن‌ها افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقت‌نامه براساس قوانین هزینه کنند.

در نهایت به پیشنهاد غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی بندی به کلیات این ماده اضافه شد که به موجب آن بنیاد مکلف است حسب مورد و یا تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی به والدین همسران شهدایی که به دلیل کهولت سن یا بیماری صعب العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که نسبت به نگهداری آن‌ها در میان خانواده اقدام نشود نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان ۳۰ درصد حقوق کارکنان دولت اقدام شود.
/ایسنا

Share