حواشی تصویری بزرگداشت روز دانشجو با حضور رییس جمهور

حواشی تصویری بزرگداشت روز دانشجو با حضور رییس جمهور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بزرگداشت روز دانشجو صبح امروز یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
۲۷۸۶۸۴۵-۴۱۱۱۷۵۸ ۲۷۸۶۸۴۵-۴۱۱۱۸۴۴ ۲۷۸۶۸۴۵-۴۱۱۱۸۴۹ ۲۷۸۶۸۴۵-۴۱۱۱۸۵۵ ۲۷۸۶۸۴۵-۴۱۱۱۸۶۲ ۱۴۱۷۹۴۴۲۸۷۵۸۰_hamid forootan-3 ۱۴۱۷۹۴۴۲۸۸۱۸۸_hamid forootan ۱۴۱۷۹۴۸۱۶۹۵۵۵_hamid forootan-4 ۱۴۱۷۹۴۸۱۷۱۲۴۰_hamid forootan-8 ۱۴۱۷۹۴۸۱۷۱۸۸۰_hamid forootan-12 ۱۴۱۷۹۴۸۱۷۲۰۳۶_hamid forootan-13 ۱۴۱۷۹۴۸۲۴۴۲۹۵_hamid forootan-27 ۱۳۹۳۰۹۱۶۱۳۱۳۳۷۸۰۳_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۶۱۳۱۳۴۰۶۷۴_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۶۱۳۱۳۴۷۸۶۵_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۶۱۴۰۴۳۸۴۱۹_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۶۱۴۰۴۴۲۷۵۶_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۶۱۴۰۴۴۵۷۲۰_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۶۱۴۰۴۵۲۷۸۷_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۶۱۴۰۴۵۴۲۲۲_PhotoL

Share